понеделник – петък

Основна сграда, бул. Сливница 34

Заемна за дома; Информационен център; Немска читалня

  • 8:30 – 18:00 ч.

Детски и средношколски отдел, бул. Осми Приморски полк 110

  • 8:30 – 18:00 ч.

Отдел Изкуство, ул. Ген. Паренсов 3

  • 8:30 – 17:00 ч.

Почивни дни: събота и неделя 

От 22 до 31 август 2022 г. – библиотеката няма да работи с читатели, поради ежегодна профилактика на фондовете.