Център за развитие на човешките ресурси – гр. Рила, 27 – 30 юли 2022 г.

XI Национална конференция “Насърчаване на грамотността и четенето”

За единадесета поредна година Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира лятна конференция за насърчаване на четенето. На участие в нея имат право отличените в предварителния конкурс на ЦРЧР. Конкурсът е насочен към работещите в сферата на образованието и културата. Тази година представители на библиотеки, училища, детски градини, центрове за подкрепа на приобщаващото образование и личностното развитие, художници и писатели споделиха своя опит на тема „Книгата като спасение“.
Сред класираните институции, с право на участие в конференцията бе и Регионална библиотека „Пенчо Славейков”.
Библиотекарят от Детски и средношколски отдел Зорница Петрова представи новия проект за насърчаване на четенето сред деца и тийнейджъри – платформата „Литературни предизвикателства за деца”.

Фотогалерия