Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, 7 – 8 юли 2022 г.

ХXXII национална конференция на ББИА “Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати”

Зорница Петрова, презентация “Литературни предизвикателства за деца – път за провокиране на четенето и онлайн”
Калина Михайлова, презентация “Библиотечен детектив. Ръкописът за най-старото дърво във Варна и неговия автор“