Отдел Изкуство, 15 юни 2022 г. Откриване – 18.00 ч.
  • Композиционни принципи
  • Изложба на студенти Дизайн – ВСУ “Черноризец Храбър” с преподавател Доника Кирова