Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, фоайе, 30 май – 15 юни 2022 г.

  • Бестиарият на Лем според Мроз – изложба илюстрации на Даниел Мроз към творбите на Станислав Лем
  • Изложбата е посветена на годината на Станислав Лем и 100-годишнината от рождението на писателя
  • Изложбата е организирана от Полски институт – София
  • Автор: Януш Гурски