Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, изложбено фоайе, май 2022 г.

  • Вечната книга – изложба по повод 150 години “Славейков” превод на библията
  • Изложбата е организирана от НПО “Извор на бъдеще”, Институт за литература към БАН, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” и Дружество „АСИ България”
  • Автори: проф. Аксиния Джурова и проф. Вася Велинова