Детски и средношколски комплекс, 4 май 2022 г., 11:00 ч.
  • „Четене без граници” – срещи с деца от Украйна
  • Съвместно с Инър Уийл клуб Варна