Отдел Изкуство, 14 април 2022 г., 17:30 ч.   
  • Представяне на книгата “Да намериш Джесика” на Росица Левашка