Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Отдел Изкуство, 19 април 2022 г.

  • Десета Национална среща на училищните библиотекари от Националната секция на училищните библиотекари (НСУБ) към ББИА
Фотогалерия