Националнен пресклуб на БТА във Варна, 7 април 2022 г., 10:00 ч.