Отдел Изкуство, 15 април 2022 г., 18:00 ч.

  • Нено Белчев представя: “Художнико, отрежи езика си!”    
  • Представяне на книжка №2 от художествената поредица “Покажи ми езика си!”
  • Част от събитията на Маратона на четящите хора’ 2022