Детски и средношколски комплекс, 6 април 2022 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Пролетни усмивки”
  • Четем “Лилава приказка” от Леда Милева