Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, изложбено фоайе, април – май 2022 г.

  • Изложба “Знаете ли, какво обичат да четат вашите деца?”
  • Представена от Детски и средношколски комплекс на библиотеката
  • За любимите автори и книги на варненЧЕТА-та!