Отдел Изкуство, 18 април 2022 г.

Творчески срещи и разговори с Надежда Тодорова – създател на издателство “Приказно училище” и фейсбук платформата “Проект за работа с Новите деца”

13:00 ч. 

  • Творческа среща-разговор с деца

17:00 ч. 

  • Нови практически способи на преподаване и изграждане на връзка с Новите личности
  • С участието на учители, възпитатели и родители