Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, изложбено фоайе, 21 март 2022 г.

  • Представяне на новото електронно издание на библиотеката “Хилядолетният чинар – свидетел на историята”.
  • Книгата разказва за ръкописа за найстарото дърво във Варна, който се съхранява в архива на
    библиотеката, и за неговия автор подп. Тодор Етимов.