Детски и средношколски комплекс, 29 март 2022 г., 11:00 ч.
  • Среща с деца от Украйна
  • Съвместно с Rotaract Club Варна
Фотогалерия