Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, 21 март 2022 г.

ДЕН НА ЧИТАТЕЛЯ – очаквайте изненади!

  • 11:00 ч., Основна сграда, фоайе
    “Хилядолетният чинар – свидетел на историята”
    Разказ за ръкописа за най-старото дърво във Варна и неговия автор
  • 14:00 ч., Детски и средношколски комплекс
    Представяне на онлайн образователни ресурси “Литературни предизвикателства за деца”