Детски и средношколски комплекс, 23 март 2022 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Стихотворения и залъгалки за дечица малки”
  • Четем “Слонче край реката” от Атанас Цанков