Детски и средношколски комплекс, 16 март 2022 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Във вълшебната гора”
  • Четем “Горската детска градина” от Атанас Цанков