Детски и средношколски комплекс – онлайн събитие, 29 нарт 2022 г., 17:00 ч.

Клуб на комикса

  • Тема: „Комикс от моя прозорец“
  • Да открием в гледката от прозореца сюжет за кратък комикс

Водещ: Елена Владова

Събитието се провежда онлайн на платформата Google meet >>>

Фотогалерия