ОТМЕНЯ СЕ!

Детски и средношколски комплекс, 27 октомври, 10:30 ч.

  • Тема: “Стихотворения и залъгалки за дечица малки”
  • Четем “Две мишлета, две братлета” от Наталия Огнянова