Детски и средношколски комплекс, 20 октомври, 10:30 ч.

  • Тема: “Моите първи стихотворения”
  • Четем произведения от Леда Милева, Радой Киров и Елин Пелин