Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, изложбено фоайе, октомври – 17 ноември 2021 г.

  • Регионална библиотека “Пенчо Славейков” представя четирима писатели, родени през октомври: Оскар Уайлд, П. Г. Удхаус, Иля Илф и Фани Попова-Мутафова.
    В изложбата ще видите информационни табла за авторите и техни книги от фонда на библиотеката.