ОТМЕНЯ СЕ!

Детски и средношколски комплекс, 27 октомври 2021 г., 15:00 ч.

Клуб “Малки приятели на България”

  • Тема : “Да опазим нашата планета заедно”