Детски и средношколски комплекс, 13 октомври, 10:30 ч.

  • Тема: “Бъди добър, бъди добър”
  • Четем “Златна книга за децата”- сборник със стихотворения от български поети