Детски и средношколски комплекс, 12, 15 и 19 октомври 2021 г., 10:00 ч.
Търсачи на съкровища в библиотеката
  • “Играй! Помисли! Отгатни!” – литературна игра-предизвикателство
  • Среща с ученици от V клас на СУ “Гео Милев” – Варна по Националната програма на МОН „Изграждане на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“