За учебната 2021/2022 г. Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски комплекс и СУ “Гео Милев”, Варна започват съвместна дейност по Националната програма на МОН „Изграждане на съвременна образователна среда“, Модул „Българските библиотеки като образователна среда“.

Модулът е насочен към училищните библиотеки – създаване и обогатяване на библиотечен фонд, оформяне на „кът за четене” и провеждане на съвместни инициативи между училища и обществени библиотеки.

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” се включва в проекта на СУ “Гео Милев” със серия от срещи, насочени към ученици от III до IX клас – с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране на умения за учене през целия живот.

Те са разпределени през цялата учебна година в:

  • Представяне на изложби от рисунки, плакати и есета в залите на Детски и средношколски комплекс на тема: “Моята библиотека” – по повод 40-годишнината от създаването на СУ “Гео Милев” – Варна
  • Организиране и провеждане на инициативи в Детски и средношколски комплекс с цел изграждане на трайни навици за четене, умения за общуване и работа в екип – в уютна неформална среда
  • Провеждане на факултативни учебни часове в библиотеката, свързани с разширяване знанията на учениците, с търсене, извличане и анализиране на информация от тях.

В работата по проекта Детски и средношколски комплекс се включва със своите проекти „Пощенска кутия за истории”, „Камишибай театър”, „Търсачи на съкровища”, Клуб „Литературни детски петъци” и Клуб на комикса.