Детски и средношколски комплекс, 29 септември 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Златна есен”
  • Четем “Карнавал в гората” от Леда Милева