Кандидатстване за обменна програма Кенеди Лугар (YES – Youth exchange and study)
  • На 14 септември 2021 стартира кандидатстването за едногодишна обменна програма YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study). Кандидатстването е напълно безплатно, като желаещите следва да попълнят електронна апликационна форма в срок до 1 ноември 2021. Формулярът е достъпен на следния адрес: https://ais.americancouncils.org/yes
  • Програмата е за всички отворени към света и приключенски настроени ученици. Обменът се осъществява в САЩ. Програмата се финансира изцяло от Департамента на САЩ и покрива всички разходи, свързани с пътуването и участието в програмата, като учениците посещават държавни щатски училища и живеят в американско семейство.
  • Подробна информация в блога на Американска читалня >>>