Детски и средношколски комплекс, 15 септември 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Във Вълшебната гора”
  • Четем “Горското училище” от Атанас Цанков