Регионална библиотека “Пенчо Славейков – Варна получи от г-н Тодор Симеонов, създател на поетичната форма “Апева”, две интересни издания:
  • “Антология АПЕВА 2020 Варна – Будапеща”, с включени произведения на поети от цялата страна;
  • “В дома на времето /Апева/” на  Яна Василева – Цури.
Благодарим!
“Пет
реда
за едно
силно чувство
туй е апева!”
Тодор Симеонов