Детски и средношколски комплекс, 4 август 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Най-обичам…”
  • Четем детски стихове от Дора Габе