Детски и средношколски комплекс, 13 август 2021 г., 15.00 ч.
Литературни детски петъци – 2021
  • “Споделените думи”
  • Книгоходците от Отбор “варненЧЕТ@” изминават поредните книгометри заедно