Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, изложбено фоайе, 14 юни – 5 юли 2021 г.

Изложба “Велики географски открития, пътешествия, навигатори и изследователи – XV-XVII век”
  • Изложбата разказва за откриването на нови търговски пътища по море, завладяването на нови земи и територии