Детски и средношколски комплекс, 9 юни 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Летни изненади”
  • Четем “Безкрило хвърчило” от Красимир Машев

Фотогалерия