Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Отдел Изкуство,
откриване 3 юни 2021 г., 18:00 ч.
  • Изложба “Композиционен анализ”
  • С творби на студенти II курс, специалност “Дизайн” на ВСУ “Черноризец Храбър” с преподавател Доника Кирова
Фотогалерия