2 юни 2021 г., 11:00 ч., ZOOM платформа
  • Онлайн семинар “Възрастни хора, дигитално неравенство и гражданство”
  • Организиран от Община Варна по проект “Европейски дигитални граждани”
  • Участие на Радка Калчева, директор на библиотеката, с презентация “Електронни услуги на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” >>>