Детски и средношколски комплекс, 26 май 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Чудесии” – гледайте в нашия YouTube канал >>>
  • Четем “Сапунени мехури” приказка от Светослав Минков