Детски и средношколски комплекс, 19 май 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Слава вам творци велики на славянското писмо” – гледайте в нашия YouTube канал >>>
  • Четем стихотворения, посветени на Св. Св. Кирил и Методий