Детски и средношколски комплекс, 28 април 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Камбани празнични звънят” – гледайте в нашия YouTube канал >>>
  • Четем стихотворения за Възкресение Христово