Детски и средношколски комплекс, 14 април 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Пролетни усмивки” – гледайте в нашия YouTube канал >>>
  • Четем “Най-хубавото” – приказка от Петя Александрова