Детски и средношколски комплекс, 7 април 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Приказки за всеки ден” – гледайте в нашия YouTube канал >>>
  • Четем “Лоената свещ” от Ханс Кристиан Андерсен