23 февруари 1964 – 31 март 2021 г.

След кратко боледуване ни напусна д-р Емилия Станева-Милкова

Емилия Милкова е родена  на 23 февруари 1964 г. в гр. Добрич. Завършва немска езикова гимназия и образователна степен  бакалавър в ДБИ, София – специалност „Библиотекознание и библиография”. Завършва и магистърска степен във ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – специалност „История”. През 2013 г. придобива степен Доктор по „Книгознание, библиотекознание, библиография”. Професионалният си път започва като библиотекар  в библиотеката в гр. Добрич. От 1992 г. работи като библиотекар, а по-късно и като главен библиотекар в Регионална библиотека „Пенчо Славейков”. През 1998 г. спечелва конкурс  за директор на Варненската библиотека.

Притежава опит, придобит при  специализация през 2002 г. в САЩ, по програма “Информационен мениджмънт и библиотечни науки”, специализация през 2007 г. в  Германия, по програма “Чуждоезиково обучение” и специализация през 2008 г. в Германия, по програма за “Културен обмен”. От 2006 г.  Емилия Милкова е заместник-председател на УС на Българската библиотечно-информационна асоциация; член на Постоянната комисия на секция Обществени библиотеки на  ИФЛА, мандат 2011–2015 г.; от 2013 г. член на Национален експертен съвет по дигитализация към Фонд 13 века България; от 2014 г. е член на Национален съвет по библиотечно дело към Министъра на културата и др.

Д-р Емилия Милкова бе народен представител и член на Комисията по култура към 44-то Народно събрание, председател на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация и член на Управителния съвет на ББИА, доктор по „Книгознание, библиотекознание, библиография”.

Успешният мениджмънт, прилаган от Емилия Милкова като дългогодишен директор, извежда Варненската библиотека на водещи позиции като модерен културен и информационен институт.  Като професионалист и ръководител Емилия Милкова  гради публичния образ на библиотеката като пространство за иновации, успешно изгражда и ръководи професионален екип в библиотеката, който печели участия в международни проекти. Изявен специалист, участва в професионални форуми, където представя българската библиотечна общност. Разбирането на д-р Милкова за съвременния образ на библиотеката има своите проекции в реализацията на множество регионални, национални и международни проекти. Многобройните партньорства по осъществяваните проекти очертават разнообразие в идеите и деловите контакти с библиотеки в съседните страни на Балканския полуостров, Европа и САЩ.

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна под ръководството на Емилия Милкова е генератор на многобройни инициативи, превърнали се в последствие в национални кампании – като „Маратон на четящите хора” или емблематични модели, влезли в практиката на библиотеките в страната като  „Приказна нощ в библиотеката”, „Изкуство в библиотеката” „Стая на приказките”, „Стара Варна” и др. Емилия Милкова е автор и съавтор на множество публикации, съставител на библиографски указатели и сборници.

Като народен представител в 44-то Народно събрание и член на Комисията по култура и медии, тя работи за утвърждаването на библиотеките и библиотечното дело и по опазването на  културното и историческо наследство. Емилия Милкова е носител на награди от Министерство на културата с плакет и грамота за Принос в развитието на българската култура през 2010 г., на наградата „Носител на просвета 2016“.

За своята целенасочена и многостранна дейност под ръководството на директора  Емилия Милкова  Варненската библиотека получава и достойни награди: през 2014 г. – годишната награда на Българската библиотечно-информационна асоциация – “Библиотека на годината”; през 2006 г. е носител на националната награда “Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”; през 2003 г. е носител на награда „Варна”  –   за  принос в обогатяването на книжовния живот на града и за ролята и в повишаване културата на четене.

Днес Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна се разделя със своя дългогодишен директор!

Повече от 25 години тя бе наш колега, ръководител и приятел, устремена с цялата си енергия, упоритост и решителност за осъществяване мисията на библиотеките. Тя даде посоката на развитие на библиотеката в най-динамичните технологични години с визията и усещането към новото, модерното и иновативното в полза на четящите хора!

Сбогом, госпожо Милкова!