Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, изложбено фоайе, 19 март – 7 април 2021 г.

Изложба „Пенчо Славейков и кръгът „Мисъл” е посветена на 155 години от  рождението на нашия патрон – Пенчо Славейков. Посетителите могат да видят изложбените пана от изданието на библиотеката за юбилея на Славейков „Жрец и войн на живота”.

Използваме случая да покажем и нашето откритие, непознато досега на литературните среди в България: стихосбирката на Яворов „Безсъници”, с автентично послание и подпис към Петко Тодоров, от момент, в който тя все още не е била пусната за печат. Книгата е наскоро  дарена на библиотеката и до този момент се е намирала в частен дом.

Излагаме и интересен документ, показващ пътя на постъпване на сп. Мисъл в библиотеката: писмото на Радка Кръстева, съпругата на д-р Кръстев, до директора на Варненската библиотека с предложение за откупуване на цялото течение на списанието.

Фотогалерия