ДЕЦАТА, УЧИЛИЩЕТО, КНИГИТЕ И БИБЛИОТЕКАТА

ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

Сборник доклади от националната конференция по проблемите на четенето на младите хора, проведена на 5 – 6 октомври 2020 година във Варна по повод 90-тата годишнина на Детски и средношколски комплекс към Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна.