Детски и средношколски комплекс, 17 март 2021 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Цветни приказки”– гледайте в нашия YouTube канал >>>
  • Четем “Лилава приказка” от Леда Милева