Детски и средношколски комплекс, февруари 2021 г.

Време за Камишибай

Гледайте ни в YouTube >>>

  • “Лъвът, който не можел да пише” – приказка от Мартин Балтшайт
  • Да разкажем приказка в театър и картини