Детски и средношколски комплекс, 11 декември 2020 г., 10:30 ч.

Стая на приказките – в онлайн платформата ZOOM на адрес >>>
  • Тема: Семейното четене и възпитанието в любов към книгите
  • За родители