Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, изложбено фоайе, декември 2020 г.
  • “В ритъма на Коледа”
  • Изложба на детски рисунки от събития, проведени в библиотеката