ОТМЕНЯ СЕ

Детски и средношколски комплекс, 4 ноември 2020 г., 15:00 ч.

Библиотеката – остров за четящите малки “корабокрушенци” /по Р. Л. Стивънсън/

Ден за Камишибай

  • Сред дивите животни…
  • Да разкажем приказка в театър и картини